Tin tuyển dụng

Vị trí cần tuyển: Nhân viên Tư vấn Kinh Doanh

Số lượng: 10 nhân viên

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019

Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (iSoftco) có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Marketing Online”, với thông tin yêu cầu sau:
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trưởng phòng Kinh Doanh”, yêu cầu cụ thể như sau:Vị trí “Trưởng phòng Kinh doanh phần mềm”
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” Số lượng : 1 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Vị trí: Nhân viên Kinh doanh phần mềm iBom Số lượng: 10 Nhân viên Làm việc tại: Hà Nội và Hồ Chí Minh Hạn Nộp Hồ Sơ: 30/06/2019
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên Mobile” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Lập trình viên Mobile” Số lượng : 01 Làm việc tại: Hà NộiHạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Thiết kế đồ hoạ”, với yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Nhân viên” Số lượng : 03 Làm việc tại: TP.Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2017
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Triển khai phần mềm” cho văn phòng iSoftco Hà Nội, Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Lập trình viên phần mềm, IT phần mềm” Số lượng : 10 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Kỹ sư phát triển phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Kỹ sư phát triển phầm mềm” Số lượng : 10 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Kế toán – Kiêm Hành chính văn phòng” cho văn phòng iSoftco Hà Nội, hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Lập trình viên phần mềm, IT phần mềm” Số lượng : 10 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
NV kiểm thử - Phòng Quản lý chất lượng