Quản lý Tài sản - IBOM.AM

Quản lý Tài sản - IBOM.AM

Quản lý tài sản

 • Quản lý hồ sơ lý lịch thiết bị tài sản từ khi phát sinh cho tới khi thanh lý, lưu kho.
 • Cảnh báo trạng thái sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị/tài sản.
 • Nắm bắt lịch sử dụng thiết bị/tài sản trong ngày và kế hoạch sử dụng kế tiếp gần nhất.

Theo dõi lịch sử dụng thiết bị

 • Giúp người dùng biết được thiết bị đang ở đâu, thời gian sử dụng như thế nào, tình trạng của tài sản ra sao
 • Hỗ trợ xem lịch theo nhóm tài sản, theo thời gian, theo công trình

Quản lý nhật trình

 • Ghi chép nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp ca máy, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức và đối chiếu thực tế nhiên liệu đã cấp cho thiết bị.
 • Ghi chép và theo dõi nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp khối lượng công việc thực hiện, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức. Đối chiếu khối lượng công việc định mức và thực tế, đối chiếu nhiên liệu tiêu hao định mức và nhiên liệu tiêu hao thực tế.
 • Phối hợp với lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ để cảnh báo tự động cho người quản lý thiết bị khi đến lịch

Quản lý sử dụng tài sản

 • Lập các phiếu liên quan tới việc đề xuất sử dụng, thuyên chuyển thiết bị tài sản và quá trình sửa chữa thiết bị tài sản.
 • Quản lý kiểm định/bảo hiểm cũng như kiểm kê, báo giảm thiết bị tài sản.

Kiểm kê tài sản

 • Lập phiếu kiểm kê tài sản/thiết bị
 • Thông báo tình trạng mới nhất của tài sản/thiết bị được cập nhật trên các loại phiếu bàn giao, kiểm tra hoặc kiểm kê trước đó.
 • Thông báo đơn vị nhận bàn giao trên phiếu bàn giao gần nhất nhập vào hệ thống.

Báo cáo tài sản

 • Báo cáo tổng hợp chi phí sửa chữa.
 • Báo cáo tổng hợp km di chuyển.
 • Báo cáo tổng hợp đánh giá sử dụng nhiên liệu.
 • Báo cáo tình trạng hoạt động của tài sản.
 • Báo cáo hiệu quả hoạt động của tài sản/thiết bị

Quản lý danh mục tài sản

 • Định nghĩa và thiết lập những danh mục dùng chung cho thiết bị tài sản như nhiên liệu, thông số kỹ thuật, thành phần tài sản.
 • Tạo nhóm/chủng loại thiết bị tài sản với những đặc tính, thông số mà thiết bị tài sản thuộc nhóm có thể kế thừa.