Nhân sự là cốt lõi của mỗi doanh nghiệp, tuy nhiên làm sao để khai thác được thế mạnh của nhân sự, làm sao quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả thì chúng ta cần tổ chức được công việc và kiểm soát công việc một cách khoa học. Giải pháp Quản trị và điều hành Doanh nghiệp của IBOM là giải pháp hỗ trợ các nhà quản lý doanh nghiệp điều hành của mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả dựa trên các công cụ số hóa dữ liệu và quy trình quản lý trên IBOM.

Tính năng

Quản lý kế hoạch và công việc dự án

Theo dõi tiến độ và nguồn lực thực hiện dự án

Kiểm soát tiến độ công việc theo dự án và theo phòng ban

Kiểm soát nguồn nhân lực theo dự án và theo phòng ban

Phân tích, giám sát tải công việc của nhân viên

Đánh giá tự động hiệu quả công việc của nhân viên

Quản lý dịch vụ văn phòng (đặt xe, đăng ký VPP,...)

Quản lý toàn diện hồ sơ nhân sự của công ty

Tổ chức lao động, chấm công, tính lương, đào tạo, tuyển dụng

Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đánh giá năng lực nhân sự

Lợi ích

Quản lý tốt tiến độ dự án và điều phối nguồn nhân lực hiệu quả

Nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả làm việc của nhân viên

Minh bạch quá trình đánh giá hiệu quả và năng lực nhân sự

Giảm thiếu giấy tờ và số hóa các thủ tục hành chính

Tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và chi phí

Nâng cao hiệu quả của công tác nhân sự

Khách hàng

Bảng giá thuê

GÓI
Express
Starter
SME
Professional
Enterprise
Giới hạn tài khoản người dùng
10
10
30
60
Theo nhu cầu
Phí khởi tạo
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Phí sử dụng
Miễn phí
100,000đ/tháng
300,000đ/tháng
500,000đ/tháng
500,000đ + 50,000/10 tài khoản/tháng
Dung lượng lưu trữ tài liệu
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Chức năng
1. Điều hành công việc
- Quản lý dự án
- Quản lý quy trình nội bộ
- Quản lý công việc
- Lịch sự kiện
- Danh bạ
- Tủ hồ sơ lưu trữ
- Đánh giá KPI nhân viên, phòng ban
- Ứng dụng trên mobile
2. Quản lý văn bản
- Quản lý công văn đến
- Quản lý công văn đi
- Quản lý văn bản dự thảo
- Phê duyệt theo quy trình
- Tra cứu văn bản
- Ứng dụng trên mobile
3. Quản lý nhân sự
- Hồ sơ lý lịch nhân sự
- Điều động
- Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
- Khen thưởng/ Kỷ luật
- Hợp đồng lao động
- Chấm công
- Tính lương
- Tuyển dụng
- Đào tạo
- Tích hợp máy chấm công