Trong quá trình thi công công trình, có rất nhiều yếu tố dẫn đến sự thất thoát hoặc dư thừa vật tư, đơn cử một số trường hợp sau: Bóc khối lượng bản vẽ sai, Yêu cầu vật tư nhiều lần do không theo dõi được quá trình và dữ liệu lũy kế, Thi công hỏng phải làm lại, Không kiểm tra khi tiếp nhận yêu cầu vật tư từ công trường, Thay đổi thiết kế của chủ đầu tư dẫn đến dư thừa vật tư,...
Nếu không kiểm soát tốt thì khả năng rất lớn là chi phí công trình sẽ bị đội lên do tăng chi phí vật tư.
IBOM.MS là một giải pháp hữu hiệu giúp Nhà thầu thi công quản lý vật tư công trình một cách hiệu quả thông qua việc kết nối từ định mức vật tư công trình đến quá trình yêu cầu vật tư, đặt hàng nhà cung cấp và xuất vật tư thi công.

Tính năng

Lập và quản lý bảng công việc BOQ Chủ đầu tư

Quản lý định mức vật tư thi công BOM

Kiểm soát yêu cầu vật tư theo định mức

Điều phối vật tư phục vụ các Công trình

Yêu cầu báo giá từ các nhà cung cấp

So sánh giá và tự lựa chọn nhà cung cấp

Kiểm soát vật tư thi công

Theo dõi tiến độ cung ứng vật tư

Quản lý hợp đồng, thanh quyết toán, giải ngân HĐ cung ứng

Báo cáo và thống kê tổng hợp Vật tư thi công công trình

Lợi ích

Quản lý vật tư công trình đồng bộ, xuyên suốt

Điều phối vật tư nhanh chóng tới từng công trình và không sai sót

Hạn chế vật tư dư thừa

Giảm vật tư tồn kho lâu ngày

Lựa chọn nhà cung cấp vật tư nhanh chóng

Theo dõi dòng tiền cung ứng chặt chẽ

Khách hàng