Quản lý công trình nhằm đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình và mang lại hiệu quả kinh tế là nhu cầu tất yếu của mọi Tổng thầu và Nhà thầu thi công.
Điểm mấu chốt giúp Tổng thầu và Nhà thầu thi công đạt được mục tiêu nói trên là: Kiểm soát tiến độ chặt chẽ, điều phối nguồn lực kịp thời, kiểm soát chi phí chặt chẽ, kiểm soát chất lượng theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.
Giải pháp quản lý thi công công trình chính là công cụ giúp Tổng thầu và Nhà thầu thi công quản lý công trình một cách hiệu quả!

Tính năng

Kế hoạch thi công theo mô hình WBS

Kiểm soát tiến độ công trình và nguồn lực thi công

Quản lý hợp đồng nhận thầu, hồ sơ thanh quyết toán, giải ngân

Quản lý hợp đồng giao khoán, hồ sơ thanh quyết toán, giải ngân

Kiểm soát vật tư, thiết bị, nhân lực theo định mức

Báo cáo thi công và nguồn lực sử dụng cho thi công

Báo cáo hình ảnh hiện trường

Quản lý tài liệu dự án, hồ sơ pháp lý công trình, tài liệu thiết kế

Kiểm soát doanh thu - chi phí công trình, kế hoạch dòng tiền dự án

Cảnh báo chậm tiến độ và các vấn đề trong thi công

Tích hợp các bộ định mức trong xây dựng công trình

Tích hợp quản lý vật tư công trình

Tích hợp quản lý thiết bị công trình

Tích hợp quản lý cung ứng vật tư công trình

Lợi ích

Quản lý công trình toàn diện, có hệ thống

Kiểm soát tiến độ và nguồn lực trực quan

Điều phối vật tư và thiết bị thi công kịp thời, hiệu quả

Quản lý chi phí và dòng tiền chặt chẽ

Tận dụng tối đa dữ liệu, tiết kiệm thời gian kiểm tra, đối chiếu

Quy trình quản lý linh động, khoa học, minh bạch

Khách hàng