Trong quản lý dự án đầu tư xây dựng có rất nhiều nhóm công tác, trong đó chia thành 3 giai đoạn chính: Chuẩn bị đầu tư, Triển khai thi công, Quyết toán vốn dự án. Khi triển khai nhiều dự án cùng lúc, đôi khi chúng ta có thể bị không theo sát được thủ tục pháp lý, không theo dõi được tiến độ, mất kiểm soát về chi phí và dòng tiền các dự án và cuối cùng là khó quyết toán vốn dự án.
Nguồn vốn được ví như mạch máu để duy trì và triển khai thành công dự án. Vì vậy, việc kiểm soát và điều phối nguồn vốn một cách hợp lý là cơ sở để Chủ đầu tư có thể triển khai được thành công dự án và là cơ sở để đảm bảo tiến độ dự án.
Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng chính là một công cụ đắc lực giúp cho Chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án theo sát và thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, theo dõi tiến độ, kiểm soát chi phí, điều phối nguồn vốn một cách hiệu quả.

Tính năng

Quản lý hồ sơ pháp lý dự án

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án

Lập TMĐT và kiểm soát chi phí dự án theo TMĐT

Xây dựng kế hoạch và kiểm soát dòng tiền dự án

Quản lý quá trình lựa chọn nhà thầu và kết quả đấu thầu

Quản lý hợp đồng, thanh quyết toán, giải ngân

Theo dõi và cảnh báo hết hạn chứng thư bảo lãnh

Quản lý công tác hiện trường

Quản lý vật tư A cấp

Tập hợp chi phí, hỗ trợ quyết toán vốn dự án

Điều hành và chỉ đạo thực hiện công việc dự án

Báo cáo quản trị và điều hành dự án

Lợi ích

Quản lý dự án toàn diện

Quản lý tiến độ trực quan

Kiểm soát chi phí chặt chẽ

Điều phối nguồn vốn hiệu quả

Tương tác giữa các bộ phận mềm dẻo, chặt chẽ, rút ngắn thời gian

Tận dụng tối đa dữ liệu, giảm thiểu sai sót, minh bạch thông tin và quá trình xử lý

Khách hàng